VVD-fractievoorzitter Boudewijn van der Woerd wil een andere regeling in het leven roepen voor de toewijzing van huurwoningen aan statushouders in de gemeente Nijkerk. Vrijkomende huurwoningen moeten niet direct meer met urgentie worden toegewezen aan statushouders, maar er moeten op basis van de verwachte aantallen statushouders extra huurwoningen worden bijgebouwd via prestatieafspraken met de Woningstichting Nijkerk. Daarmee blijven volgens de VVD meer woningen over voor andere doelgroepen.  

Van der Woerd: ‘Veel vrijkomende huurwoningen worden nu toegewezen aan statushouders en daarom moeten anderen langer wachten. Door extra bij te bouwen voor de groep statushouders objectiveer je onterechte kritiek en ontstaat meer draagvlak voor het uitgiftesysteem van huurwoningen.’ De VVD heeft aangekondigd dat ze dit voorstel mogelijk in de raadsvergadering gaat indienen.

Wethouder Harke Dijksterhuis ziet vooralsnog weinig soelaas in het bouwen van extra woningen voor statushouders. ‘Wat schiet je daarmee op? Er zijn reeds afspraken over nieuw te bouwen woningen. Dit lijkt een cosmetische oplossing, want er dient voor alle doelgroepen voldoende woningen te worden gebouwd. Daarin is ook plek voor statushouders, maar dat mag niet ten koste gaan van de vraag van andere doelgroepen. Ik zie niet direct de meerwaarde die u ziet.’

Kees van den Heuvel