Op dit moment wordt Nederland geconfronteerd met sterk verder oplopende tarieven voor gas en stroom. Zeker voor grote gezinnen kan dat honderden euro’s per jaar schelen. De Tweede Kamer heeft voor volgend jaar 375 miljoen euro uitgetrokken voor het beperken van de tariefstijgingen in 2022. Dat zal waarschijnlijk niet voldoende zijn om de stijging te compenseren. De VVD afdeling Nijkerk-Hoevelaken maakt zich, in de persoon van raadslid Niels Staal, zorgen over de effecten die dit kan hebben op de laagstbetaalden in de gemeente Nijkerk en voorziet een toenemend beroep op minimaregelingen, omdat mensen in de problemen komen. De VVD is van mening dat het effectief zou zijn wanneer voor die doelgroep wordt ingezet op versneld verduurzamen, zodat het verbruik van energie afneemt en de rekening substantieel daalt. Het probleem is echter, dat de mensen die het betreft meestal niet de middelen hebben om dit te organiseren. Daarom stelt de fractie van de VVD de volgende vragen:
1. Heeft het college zicht op de omvang van de hiervoor beschreven problematiek in Nijkerk?
2. Onderschrijft het college de mening van de VVD dat het versneld mogelijk maken van minder energieverbruik een van de meest effectieve manieren van armoedebestrijding zal zijn in de nabije toekomst?
3. Zo ja, ziet het college mogelijkheden om ter bestrijding van energiearmoede de verduurzaming van woningen van de doelgroep versneld te laten plaatsvinden?
4. Is het college bereid om daartoe op korte termijn maatregelen te ontwikkelen en in te voeren als onderdeel van Nijkerks armoedebeleid?
5. Hoe kijkt het college in dit verband naar de rol van de energiecoaches die zijn ingesteld n.a.v. het project Samen Aan Zet, om met goede voorlichting en informatie relatief eenvoudige besparingen op energieverbruik te bevorderen (de zgn. quick wins)?