Kunstbus Nijkerk meldt dat er genoeg aanmeldingen zijn om het uitstapje naar het concert ‘Kerst met Beethovens 9e’ op 20 december 2019 in Den Haag door te laten gaan. Kunstbus Nijkerk wordt georganiseerd door vrijwilligers en kan daarom culturele evenementen tegen kostprijs aanbieden voor vijftigplussers in de gemeente Nijkerk. Programmablad en aanmeldingsformulier voor de overige activiteiten zijn te vinden op https://uvv-nijkerk.nl/activiteiten/kunstbus/