De stichting Buurtschap Slichtenhorst in Nijkerk keert zich tegen eventuele woningbouw en de realisatie van een zuidelijke rondweg door het gebied Slichtenhorst en Plankenburgh (het gebied ten oosten van het Spaanse Leger). ‘Geheel de buurtschap Slichtenhorst is van hoge cultuurhistorische waarde en is dat vooral vanwege de totale context van de buurtschap. Alleen door het als een geheel te beschouwen behoudt en versterkt men dit cultuurhistorische erfgoed’,  aldus de stichting. De gemeente Nijkerk denkt onder meer aan de bouw van 5.000 woningen in onder meer het westelijk gebied van Slichtenhorst, rondom het toekomstige station Corlaer, Nijkerkerveen en Hoevelaken Oost. Ten aanzien van het doortrekken van de rondweg, stelt de stichting dat het historische slagenlandschap met deze ontsluitingsweg wordt aangetast.

Om buurtschap Slichtenhorst te behouden als kern en ontwikkelgebied voor landbouw, cultuur historie, natuur, recreatie is het zaak om voor de bebouwing alle energie en creativiteit te stoppen in het zoeken naar andere oplossingen dan het grondgebied van Buurtschap Slichtenhorst. De stichting doet zelf suggesties voor alternatieve uitbreidingsplannen, zoals

• De sportvelden verplaatsen naar De Flier

• Gebied sportvelden/Luxool ontwikkelen voor woningen en met name hoogbouw (lagere grondclaim)

• Creatieve vormen om meer woningen (en/of doorstroming) mogelijk te maken, zoals mantelzorg, dit zou ook prima in het landelijk gebied kunnen op bestaande erven/agrarisch bouwblok

• Onderzoeken welke aantallen beschikbaar komen door vervanging kantoorruimtes naar woonruimtes.

Kees van den Heuvel