De gemeente onderzoekt de mogelijkheden naar zonnevelden en windmolens langs de A28. Er is een plan van aanpak opgesteld dat het onderzoek naar de effecten beschrijft. Dit conceptplan (officieel de Notitie Reikwijdte en Detailniveau) heeft ter inzage gelegen. Hierop zijn veel reacties gekomen. De gemeente Nijkerk praat u graag bij over de binnengekomen reacties en haar voorstel wat ze ermee doen. Daarom nodigt de gemeente Nijkerk u graag uit om deel te nemen aan een van de online bijeenkomsten. De bijeenkomsten vinden plaats in kleine groepjes in de periode tussen 17 januari en 25 januari 2022. U kunt zich aanmelden via www.duurzaam-nijkerk.nl/projecten.