De vraag naar woningen in de gemeente Nijkerk blijft nog steeds groot. 52 woningen vormen een welkome aanvulling om te voorzien in de Nijkerkse behoefte. Mooi dat op donderdag 10 september jl. Henny Smink (directeur Smink Vastgoed) en wethouder Wim Oosterwijk een overeenkomst konden ondertekenen voor 52 woningen in het bouwplan de Hofstee in de wijk Doornsteeg in Nijkerk.

De locatie De Hofstee is een inbreidingslocatie in de wijk Doornsteeg in Nijkerk. Het ligt aan de oostzijde van de weg Doornsteeg ter hoogte van het tankstation. Het gebied is ongeveer 2 hectare groot. Voor deze inbreidingslocatie heeft Smink Vastgoed een woningbouwplan uitgewerkt. In het plan is opgenomen dat er 25% sociale huurwoningen en 10% sociale koopwoningen komen. Ook worden minimaal 20% van de woningen vormgegeven als levensloopbestendige woningen. “Het is goed om te zien dat deze ontwikkeling door kan gaan en dat wij verder kunnen met de bouwplannen in deze coronatijd”, geeft wethouder Wim Oosterwijk aan.

Al eerder zijn besluiten genomen over verkeer en geluid. Een beperkt aantal woningen wordt ontsloten via de Doornsteeg, voor de fiets is er een rechtstreekse aansluiting op het fietsnetwerk in de wijk Doornsteeg en het kruispunt Holkerweg-Doornsteeg wordt gereconstrueerd. Verder wordt de bestaande geluidswal langs de Ambachtsstraat doorgetrokken voor een acceptabel geluidsniveau.

Duurzame woningen

“Wij zijn heel blij dat wij aan de slag kunnen met het bouwplan De Hofstee in Nijkerk. Het ontwerp van de 52 woningen (waarvan twee woningen ter vervanging van reeds bestaande woningen) sluit goed aan bij de nieuwbouw van Doornsteeg fase 1”, geeft Henny Smink aan. Als het gaat om de waterhuishouding is er specifiek rekening gehouden met de belangen van bestaande bewoners. Er wordt in het plangebied ook een wadi- en greppelstructuur aangelegd. Het regenwater wordt afgekoppeld en er zijn goede voorzieningen voor de waterafvoer. Daarnaast wordt er ingezet op een hoge duurzaamheidsambitie (BENG 2020, WTW en energieneutraal én EPC = 0). Optioneel worden woningen als Nul-op-de-Meter-woning aangeboden. 

Het Bestemmingsplan en het Beeldkwaliteitsplan liggen vanaf 17 september ter inzage.