Zondag 7 juli a.s. vindt om 14.30 uur de jaarlijkse openluchtdienst plaats, op het plein in Nijkerkerveen, voor ’t Veense Hart. Bij slecht weer vindt de dienst plaats in de Eben Haëzerkerk. Die dienst wordt geleid door ds. Judith Visser en er is muzikale begeleiding door Gino Kalkman en een gelegenheidskoortje. Het is een gezamenlijke dienst namens de drie Veense kerken voor jong en oud. Iedereen is van harte welkom.