Het college van B&W van de gemeente Nijkerk gaat onderzoeken of aanvullende veiligheidsmaatregelen te realiseren zijn op de kruising Torenstraat/Venestraat. Dat staat in een antwoord op vragen van het CDA na klachten over onveiligheid door verschillende burgers. Inmiddels is extern onderzoek uitgevraagd. Wanneer uit het onderzoek blijkt dat er diverse aanpassingen kunnen worden uitgevoerd om de situatie te verbeteren dan zal de gemeente hiertoe zo spoedig mogelijk overgaan.  

Het college deelt overigens niet de mening van de CDA-fractie dat gezien de ervaren onveiligheid, aanvullende veiligheidsmaatregelen op voorhand op het kruispunt nodig zijn. De gemeente antwoordt: ‘Per definitie is het gevoel van onveiligheid niet altijd reden om een situatie aan te passen zolang er geen ongevallen plaatsvinden. De vormgeving van het kruispunt is in lijn met de daarvoor geldende richtlijnen. Het gedrag van weggebruikers veroorzaakt de verkeersonveilige situatie. Wel is het college van mening dat het goed is om te kijken om het gedrag beter te sturen en welke aanpassingen hieraan bij kunnen dragen.’

Kees van den Heuvel