Nijkerkse statushouders moeten succesvoller integreren in de Nijkerkse samenleving. Dat is de inzet van een nieuw plan naar aanleiding van landelijk beleid. Een belangrijke uitgangspunt wordt activering op een volledige daginvulling en meer maatschappelijke begeleiding, zodat inburgering wordt bevorderd. De huidige statushouders en inburgeraars zouden te lang over hun inburgering doen en het stelsel prikkelt niet om op het hoogst mogelijke niveau de Nederlandse taal te leren. Verder blijkt dat in Nijkerk een derde van alle mensen die een beroep doen op de bijstand, bestaat uit statushouders. De huidige begeleiding leidt statushouders slechts  mondjesmaat naar betaald werk.

 

Overigens worden de laatste tijd meer plaatsingen van statushouders bij werkgevers gerealiseerd. Hierdoor is de aanname dat een besparing op de bijstandsuitkeringen kan optreden door statushouders op de juiste manier naar werk toe te leiden. Een positief scenario leidt hiermee op middellange termijn tot uitstroom uit de bijstand en de besparing van budgetten binnen het sociaal domein.