De gemeente Nijkerk constateert personeelstekorten bij met name de jeugdbescherming en op het gebied van gespecialiseerde hulp. Dat meldt het college van Burgemeester en Wethouders op vragen van het CDA. De gemeente Nijkerk voert twee keer per jaar gesprekken met de jeugdzorgaanbieders over de voortgang van de hulpverlening. Tijdens deze gesprekken staan ze stil bij de inzet van het personeel en monitoren ze de wachtlijsten. Door het personeelstekort bij met name de jeugdbescherming en op het gebied van gespecialiseerde hulp zien ze dat bij enkele aanbieders de wachtlijst oploopt. De knelpunten die gesignaleerd zijn in de jeugdbescherming waaronder de werkdruk en personeelstekorten zijn kortom groot. Door een andere manier van organiseren en werken kunnen ze het personeelsverloop en – verzuim aanpakken. In de Food Valley werken ze mee aan deze nieuwe manier van organiseren in het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. Voor de gemeenten Barneveld/Nijkerk/Scherpenzeel is een regionaal veiligheidsteam opgezet. Professionals uit de jeugdbescherming werken hierdoor slimmer en effectiever met elkaar en overlap
van taken wordt hierdoor voorkomen. Jeugdprofessionals in deze teams ervaren een grote mate van autonomie en doordat ze investeren in vaste professionals ontstaat duurzaam partnerschap tussen de consulenten van het lokaal team en de veiligheidspartners. In de afgelopen maanden is gewerkt aan de relatie en nieuwe manier van werken waardoor de draagkracht en balans onder professionals verbetert en het plezier in het werken met/aan complexe gezinnen is toegenomen.