In opdracht van de gemeente Nijkerk is de deurwaarder op 12 juni begonnen met de feitelijke ontruiming van het gebouw Zuiderinslag 8 in Hoevelaken. Het pand is eigendom van de gemeente en werd bezet door krakers. Het pand is verkocht en de gemeente breekt het direct na de ontruiming af, zoals afgesproken met de nieuwe eigenaar. De rechter heeft bepaald dat de krakers het pand uiterlijk op 1 juni 2019 moesten ontruimen. Daar is voldoende gehoor aan gegeven, er zijn geen krakers meer aanwezig in het pand.

Het pand en de buitenruimte stonden vol met spullen, werkbenodigdheden, auto-onderdelen en dergelijke. Momenteel wordt het pand verder leeggehaald, en start de sloper met de benodigde werkzaamheden. De sloper verwacht enige dagen bezig te zijn.

 

Zuiderinslag 8 staat op een bedrijventerrein, wonen is hierin niet toegestaan. Het was tot 2008/2009 een schoolgebouw, gebruikt door het Van Lodenstein college. Vervolgens heeft de gemeente het pand eind 2009 verkocht en toen deze eigenaar failliet ging, is het in 2018 opnieuw verkocht aan een andere partij. Deze partij wil het terrein opnieuw ontwikkelen en heeft daarvoor een plan ingediend bij de gemeente. Eerder al verzocht de politiek onder aanvoering van de VVD deze ontruiming.

Archieffoto van het pand