Er zijn meerdere signalen dat in Putten en omgeving een wolf actief is. In het buitengebied tussen Stenenkamer en Hoef zijn al diverse dieren doodgebeten waaronder schapen en ganzen. Ook is op wildcameras het dier gespot. Op de Goorsteeg werden 3 schapen dood gebeten en zijn acht schapen door de veearts gehecht en behandeld. Op de Blarinkhorsterweg zijn 8 schapen doodgebeten en verschillende behandeld.