Alle examen activiteiten op het Corlaer College zijn voor 24 maart komen te vervallen. Dat schrijft de schoolleiding van het Corlaer College aan de ouders. ‘Momenteel wordt er door de verantwoordelijke minister, de vo-raad en andere belangenorganisaties voor het onderwijs, gesproken over het al dan niet door laten gaan van het gehele centraal examen. Om deze landelijke discussie tijd en ruimte te geven, heeft de vo-raad de besturen van alle scholen in het voortgezet onderwijs opgeroepen om gehoor te geven aan de oproep tot een time-out. De Meerwegen Scholengroep waar wij onderdeel van zijn doet dit ook. Wij volgen daarmee de landelijke lijn en konden daardoor niet anders dan het volgende besluiten:

Morgen (24 maart) gaan alle geplande schoolexamens en alle andere onderwijsactiviteiten voor examenleerlingen niet door. Alle geplande mondelingen, ook die op afstand, zullen morgen niet doorgaan.

We begrijpen dat dit een ingrijpend besluit is. Voor 24 maart stonden weer belangrijke toetsen gepland waar iedere leerling zich goed op heeft voorbereid. De examens zijn belangrijk, maar de gezondheid van onze leerlingen en medewerkers staat altijd voorop. Na de persconferentie van de minister-president deze avond is de gehele situatie in een stroomversnelling gekomen. Dat betekent dat onze eerdere keuzes heroverwogen moesten worden. Zoals aangegeven volgen we daarin de landelijk ingezette lijn.

Op 24 maart verwachten we een definitieve beslissing over het schoolexamen en het centraal examen van minister Slob. Zo snel mogelijk na dat bericht zullen wij u informeren over de gevolgen hiervan voor de examenleerlingen van het Corlaer College.


Centrale eindexamens geschrapt

De centrale schriftelijke eindexamens voor leerlingen in het voortgezet onderwijs gaan dit jaar niet door. Ze kunnen na de zomer gewoon naar het mbo, de hogeschool of de universiteit, bevestigen bronnen in Den Haag. Het halen van de schoolexamens, die leerlingen ter voorbereiding op de landelijke examens hebben gemaakt, is genoeg voor een diploma.

Verschillende onderwijsorganisaties riepen de overheid al langer op op de examens te schrappen. Die roep werd alleen maar luider sinds het kabinet maandag nog strengere maatregelen nam om de opmars van het coronavirus te stoppen.

De centrale schriftelijke examens voor vmbo’ers, havisten en vwo’ers zouden 7 mei beginnen. Vmbo’ers zouden vanaf 30 maart al aan de slag gaan met hun praktijkexamens en digitale examens.

Onderwijsminister Arie Slob laat aan de scholen over wanneer ze hun laatste schoolexamens inplannen en hoe ze die afnemen. Een leerling die slaagt voor zijn schoolexamen, krijgt een diploma. Normaliter maakt het schoolexamen de helft van het eindcijfer uit.

Het kabinet kondigde maandagavond onder andere een verbod aan op alle bijeenkomsten tot 1 juni. Justitieminister Fred Grapperhaus zei toen nog dat voor scholen een andere regeling geldt. Maar onderwijsbond AOb noemde het doorgaan van de eindexamens toen al “ondenkbaar”.