ABZ Diervoeding betwist de uitkomst van het onderzoek naar milieueffecten dat ze zelf met de gemeente heeft laten uitvoeren, om daarmee wel of niet woningbouw mogelijk te maken op het terrein van het gemeentehuis. Dat meldt het bedrijf in een brief aan de gemeente. Tijdens het onderzoek is door bureau Tauw onderzoek gepleegd naar geur en fijnstof, maar volgens ABZ zijn de verkeerde concentraties gemeten. ‘Sowieso is aan de risico’s van verwaaiend grofstof bij het lossen van schepen geen aandacht besteed. Bovendien heeft Tauw de grondstof palmpitschilfers in stuifklasse S3 ingedeeld terwijl dit stuifklasse S2 moet zijn. Feitelijk zouden palmpitschilfers wat ABZ Diervoeding betreft in de zwaarste klasse S1 moeten vallen.’

ABZ Diervoeding wil nieuw onderzoek plegen en de coöperatie heeft hiervoor Bureau Blauw in de hand genomen. De gemeente heeft inmiddels laten weten geen behoefte te hebben aan de second opinion.