Donderdagavond 24 november zijn 920 handtekeningen overhandigd om paal en perk te stellen aan te hoge hoogbouw bij nieuwbouwprojecten in Nijkerk. Het voorstel was om hoogbouw toe te passen van vijftig meter hoog, maar de stichtingen Stadsgezicht en Natuur- en Milieuzorg NW-Veluwe vinden maximaal 35 meter ook hoog genoeg voor de schaal van Nijkerk en Hoevelaken. De handtekeningen zijn overhandigd door Philip Kroon aan burgemeester Renkema. De burgemeester werd geflankeerd door fractieleden van de vijf politieke partijen. Op de raadsvergadering die daarop volgde passeerden zes amendementen en twee moties de revue. Zorgvuldig omgaan met het landschap, versterking natuur en behoud en borging van Landschap voerden de boventoon. Ook de zorgvuldige inpassing van hoogbouw bij inbreiding is in een unanieme motie benoemd, maar een meerderheid van de politieke partijen steunden een motie niet van de Lokale Partij. Maximaal 50 meter hoog blijft er wel staan maar de praktijk zal zijn dat afhankelijk van stedenbouwkundig en beeldkwaliteit en buurtparticipatie lagere hoogtes tot stand gaan komen. Hierbij worden geen concessies gedaan aan het totaal te bouwen aantal wooneenheden. Er zijn diverse knoppen om aan te draaien binnen bijvoorbeeld het Stadshavengebied of het stationsgebied. Foto Kees van den Heuvel