De tekeningen zijn vrijgegeven van de nieuwe school in de woonwijk Doornsteeg. Naar verwachting wordt in 2020 Kindcentrum Holk Doornsteeg geopend. Het wordt een locatie met een vernieuwend onderwijsconcept gebaseerd op dat van school Holk van dezelfde PCO Gelderse Vallei. Het Kindcentrum Doornsteeg, naar een ontwerp van architectenbureau No Label, bestaat uit een basisschool, peuterspeelzaal, kinderdagverblijf en BSO en heeft een oppervlakte van 1.650 vierkante meter. Een multifunctioneel, efficiƫnt gebouw, dat uiterst uitnodigend en warm aanvoelt. De aula is het hart van het IKC en fungeert als centrale ruimte voor bijzondere activiteiten, een plaats van ontmoeting, verbinding en educatie. Het speellokaal kan er direct aan gekoppeld worden, zodat de ruimte kan worden vergroot.

Het bijzondere onderwijsconcept met Units is vertaald in een flexibel gebouw zonder lokalen maar met bijzondere onderwijsruimte van verschillende grootte. Iedere unit huisvest 2 basisgroepen, daarnaast zijn de units ook per 2 te koppelen. Zo kan het bijzondere onderwijsconcept optimaal worden ingezet. En ontstaat een innovatieve school, een school die vanaf de start uitdagend en eigentijds onderwijs aanbiedt dat past bij de leerling die straks volwassene is in de 21ste eeuw.

Belangrijk is ook het buitenonderwijs. De kleinste kinderen (kinderopvang en de kleuters) hebben daarom bijzondere overdekte buitenruimten, waardoor buiten les en spelen het gehele jaar kan plaatsvinden. De grotere kinderen hebben terrassen aan de units voor buitenonderwijs.

Door de grote buitentrap is niet alleen de verdieping met terras goed toegankelijk, maar kan de buitenruimte ook worden ingezet voor allerlei bijzondere activiteiten

Het gebouw wordt Frisse Scholen klasse B, Bijna Energie Neutraal (BENG) en uiteraard gasloos. Gestreefd wordt naar een Nul op de Meter gebouw.

Kees van den Heuvel