Ziekenhuis St Jansdal is op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Een vrijwilliger in het St Jansdal betekent veel voor het ziekenhuis en de patiënten. Een vrijwilliger begeleidt bijvoorbeeld patiënten en bezoekers naar verschillende afdelingen. Een andere mogelijkheid is als gastheer of gastvrouw patiënten op hun gemak stellen op de verpleegafdelingen of spoedeisende hulp. Allemaal bijzondere contactmomenten, waarmee de patiënt geholpen wordt.

Onze patiënten verdienen de beste zorg en aandacht, want daardoor genezen en herstellen zij sneller. We hebben verpleegkundigen en artsen voor de echte medische taken, maar juist de ondersteuning daarbij is zo waardevol. Vrijwilligers hebben hierin een belangrijke rol.

Op dit moment is er plaats voor nieuwe vrijwilligers. Bent u minimaal één dag(deel) per 14 dagen, (het liefst vaker)  beschikbaar en wilt u zich graag inzetten voor patiënten en bezoekers in het St Jansdal, meldt u dan aan! Op de website www.werkenbijstjansdal.nl staat uitgebreide informatie over de vacature van vrijwilliger. Solliciteren kan ook via genoemde website.