Zevenentwintig statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) tekenden donderdagmiddag 25 april hun participatieverklaring. De uitreiking was de afsluiting van een reeks bijeenkomsten verzorgd door Vluchtelingenwerk. De bijeenkomsten zijn onderdeel van het inburgeringstraject van de statushouders en laten de deelnemers kennis maken met de basisprincipes uit de Nederlandse samenleving.  Met de feestelijke ondertekening wil de gemeente de nieuwkomers een welkome start in de Nijkerkse samenleving geven.

Tijdens de bijeenkomsten die de nieuwe Nijkerkers hebben bijgewoond, kregen zij veel informatie over kernwaarden van de Nederlandse samenleving; vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en participatie. Er is bijvoorbeeld gesproken over gelijke rechten voor mannen en vrouwen, het recht om jezelf te ontplooien door onderwijs, het mogen kiezen van je partner, het recht om je mening te uiten, enzovoorts. Daarnaast gaven gemeenteraadsleden een workshop  over de gemeente en de politiek. Ook de bibliotheek en gebiedsteams leverden als gastsprekers een mooie bijdrage aan de workshops.

Compliment voor statushouders en Vluchtelingenwerk
Wethouder Mariëlle Broekman is onder de indruk van de verhalen en de inzet van de aanwezigen: “Ik heb het als erg waardevol ervaren om persoonlijk met de mensen te praten. Ik hoorde verhalen over hoe welkom ze zich voelen, en hoe betrokken ze zijn. Mooi ook om te horen dat zij zich beseffen dat de overheid in ons land te vertrouwen is. Dat is niet vanzelfsprekend voor deze groep mensen. Een mooie middag, met mensen die zich enthousiast inzetten. Dit geldt natuurlijk voor de statushouders maar zeker ook voor de mensen van Vluchtelingwerk.”