Aanstaande vrijdagavond 8 maart vind er in de Grote Kerk op de Nieuwe Kerkstraat in Nijkerkerveen een zang en muziekavond plaats. Tijdens deze dienst zullen er liederen worden gezongen van Johannes de Heer.  

 

De muzikale begeleiding is in handen van Stadsbeiaardier Boudewijn Zwart op het kerkorgel, Gino Kalkman op de piano en Esli Kalkman op de marimba. De avond begint om 19.30 uur. De toegang is gratis, wel is er een collecte bij de uitgang ter bestrijding van de onkosten.

Zangbundel Joh.de Heer is een liedboek met protestants-chr.liederen.De bundel werd oorspronkelijk samengesteld door Johan de Heer( dit was zijn achternaam) en verscheen voor het eerst 1905.Het bevatte 675 liederen.Inmiddels is het bundel steeds weer aangevuld. De liederen worden nog steeds gezongen in kerken, bijeenkomsten en aangebonden. Liederen als: ” Ik wandel in het licht met Jezus” en ” Tel uw zegeningen” en ” Wat de toekomst brengen moge”