Eigenlijk is het best komisch hoe verkiezingsuitslagen geïnterpreteerd worden. Bij het stemmen maakt iedereen zijn eigen, individuele keuze en toch lijken alle kiezers bij de interpretatie van de uitkomsten een homogene groep te zijn die je met één mond kunt laten spreken. 

,,De kiezer is de grote verliezer”, analyseert bijvoorbeeld Peter Collignon van De Lokale Partij (DLP) nu zijn partij niet aanschuift aan de formatietafel bij het vormen van een nieuwe Nijkerkse coalitie. Wat hij natuurlijk bedoelt is dat ‘zijn’ kiezer de grote verliezer is, omdat de winst van een zetel (DLP groeide van 4 naar 5 zetels) onvoldoende blijkt om aan de onderhandelingstafel te mogen plaatsnemen. Dat is zeker wrang, maar het is nu eenmaal zo dat geen partij groot genoeg is om de gemeente zónder samenwerkingspartners te besturen. Dat weet het CDA maar al te goed en die partij blijft, ondanks het verlies van een zetel, met 7 raadsleden de grootste. Feit is dat het CDA er samen met PRO21 en de VVD de voorkeur aan geeft met (die) drie partijen een coalitie te vormen. Je kunt dan vermoeden dat er sprake is van ‘machtspolitiek’ en aannemen dat er ‘plannetjes geschapen zijn’ (Collignon), maar je kunt niet stellen dat dé kiezer de grote verliezer is. Tenslotte vertegenwoordigt de coalitie in wording met 16 van de 27 zetels een ruime meerderheid van alle Nijkerkse kiezers.

Een andere partij die daar een bittere nasmaak aan overhoudt, is de combinatie ChristenUnie-SGP (CU-SGP). Het aantal zetels (6) is voor die fractie gelijk gebleven, toch verliezen de twee wethouders die nu namens hen in het college zitten waarschijnlijk hun baan. Onwillekeurig dringt de vraag zich bij mij op wat het hoofdpijndossier ‘Wonen bij de Toren’ daar voor rol in speelt. Misschien komt dat wel omdat ik mijn oog – terwijl ik mijn gedachten laat gaan over het Nijkerkse formatieproces – laat vallen op een interview met Gerard van den Tweel (Stad Nijkerk Premium) over onder meer dit project. In maart heeft de raad het collegevoorstel afgeschoten om in de parkeergarage onder de nieuw te bouwen woningen op de voormalige Jumbo-locatie 95 plekken aan te schaffen, met de opdracht aan de betrokken wethouder snel met een alternatief te komen zodat de woningbouw wél van start kan. Van den Tweel twijfelt of dit dossier tot een afronding komt vóór de installatie van het nieuwe college. Als hij gelijk krijgt, krijgt wethouder Wim Oosterwijk niet de kans dit dossier tot een goed einde te brengen. Wat zal dé kiezer daar van vinden?

Nelleke den Besten