In opdracht van de provincie Gelderland gaat aannemer Fa. Gebr. van der Lee verder met het uitvoeren van onderhoud en reconstructie-werkzaamheden aan de N798 Nijkerkerstraat tussen Nijkerk en Putten. Wat gaat de aannemer doen? Op hoofdlijnen worden de volgende werkzaamheden in 3 fasen uitgevoerd:

Frezen en asfalteren van de rijbaan, de fietspaden en rotonde Vetkamp; Nieuwe wegmarkeringen aanbrengen;
Uitritten van aangrenzende percelen herbestraten; Fietsoversteekplaatsen ter plaatse van zijwegen worden in rood asfalt uitgevoerd; Op enkele locaties worden lichtmasten geplaatst of vervangen.

Goed om te weten

In fase 3 in de nacht van 29 en 30 november worden in de nacht van 20:00 tot 06:00 uur werkzaamheden plaats aan de rotonde Vetkamp in Nijkerk.

Nadere informatie

Op de website www.bereikbaargelderland.nl vindt u informatie op kaart over de locatie van de werkzaamheden en de omleidingsroutes. Heeft u behoefte aan overleg, vragen hebben over de werkzaamheden, dan kunt u contact met ons opnemen via:

E-mailadres: N798@gebrvanderlee.nl

Telefoon: Mirella Knippenberg 0320 -27 35 35

Social media: Twitter @onderhoudN798