Een ‘grapjas’ heeft weer de bekende fontein aan de Frieswijkstraat vol zeepsop gezet. Zondagochtend 2 mei gaf dat een wit schouwspel, maar de gemeente Nijkerk is er allerminst blij mee. Eerder in augustus 2020 verzocht de gemeente al om geen zeep of ander reinigingsmiddel meer te stoppen in de fontein. Destijds werd de fontein uitgezet. De gemeente: ‘Het zeepsop is namelijk niet zonder gevaar. Het is niet de eerste keer dat er sop in de fontein werd gegoten. Door de concentratie kan er ineens veel sop ontstaan. Dit kruipt de bak uit en kan de weg op waaien. Dit kan voor onveilige situaties in het verkeer leiden. Denk hierbij aan verminderd zicht, afleiding en gladheid. Omdat we vooraf niet weten welk middel er in de fontein is gegoten weten we niet hoe schadelijk het middel is voor mens, dier, plant en materiaal. Bovendien zorgt het sop voor onnodige kosten. Wanneer het sop in de fontein wordt gegoten, moet een medewerker van de gemeente de fontein uitzetten. Het sop in de fontein breekt vaak langzaam af, waarna de fontein pas na het afbreken van het sop weer kan worden aangezet.’

Foto en bron Kees van den Heuvel