VVD-raadslid Boudewijn van der Woerd uit Hoevelaken vraagt aandacht voor het gesloten gemeenteloket in Hoevelaken. Hij verzoekt om een optimale dienstverlening vanuit het Nijkerkse danwel een digitaal oplossing. Als mensen vanuit Hoevelaken naar Nijkerk moeten rijden dan druist dat volgens hem in tegen landelijk beleid, aangezien de landelijke overheid zo min mogelijk bewegingen wenst. Burgemeester Renkema antwoordt dat zoveel mogelijk op maat verstrekte dienstverlening wordt verleend, ondanks dat de maatregelen qua dienstverlening zijn aangescherpt. Wanneer dit gewenst is volgt huisbezoek. Dat kan hij onder meer voorstellen bij het verstrekken van paspoorten en rijbewijzen, waarbij toch eventjes fysiek contact nodig is vanwege het zetten van handtekeningen. Maar dat is alleen nodig als het echt op korte termijn urgent is. Als het niet echt noodzakelijk is, zou het ook even kunnen worden uitgesteld. Veel landen hanteren volgens de burgemeester een negatief reisadvies, dus hij verwacht niet dat veel mensen momenteel met urgentie een paspoort nodig hebben. ‘Er wordt wel getracht zoveel mogelijk passende dienstverlening te geven.’