De VVD wil dat de inwoners van Corlaer goed betrokken worden bij de besluitvorming over het al dan niet plaatsen van windmolens langs de A28. In de raadsvergadering van 24 november 2021 is daarover gesproken.

Bewoners van de wijk Corlaer hebben aangegeven op dit moment onvoldoende vertrouwen te hebben in het onderzoek dat voorafgaand aan een besluit gaat plaatsvinden naar de voors en tegens van de plaatsing van windmolens op de verschillende onderzoekslocaties. De VVD heeft er daarom – mede op aangeven van de andere fracties in de gemeenteraad – bij het college van B&W op aangedrongen dat de stichting die de bewoners van Corlaer vertegenwoordigt, goed betrokken wordt bij het onderzoek.

Niels Staal (VVD) wil goede inwonersparticipatie bij dit soort besluiten die grote impact kunnen hebben op de leefomgeving. Om te beginnen is het daarom nodig dat over de onderzoeksvragen en de manier waarop het onderzoek wordt vormgegeven overeenstemming bestaat, zodat de uitkomsten bruikbaar zijn om een verantwoord besluit te nemen. De VVD is blij met de toezegging van het college om volgende week het gesprek aan te gaan met de stichting/inwoners over de manier waarop zij bij het onderzoek betrokken willen worden. Ook andere belanghebbenden zullen betrokken worden bij het onderzoek.