Raadslid Ries van Elteren (DLP) is verontrust over berichten dat het met terugwerkende kracht vanaf 2019 niet indexeren van de reguliere educatieuitkering aan gemeenten onder druk komt te staan. Hierdoor blijkt er minder geld voor de nieuwe gemeentelijke aanpak laaggeletterdheid, die in 2020 is ingegaan. Hij vraag het college aan te geven tot welk bedrag het tekort voor de aanpak van laaggeletterdheid in Nijkerk zal oplopen door het niet indexeren. Ook wil hij de gevolgen hiervan weten en of de gemeente Nijkerk bereid is om het tekort aan financiële middelen aan te vullen zodat het programma onverkort uitgevoerd kan worden.