De verkeerssituatie op de Coltoflaan in Nijkerk blijft voorlopig gehandhaafd. Er komt nog geen eenrichtingsverkeer en ook wordt vooralsnog afgezien van een knip halverwege, zo blijkt uit antwoord op vragen van verontruste buurtbewoners die de Coltoflaan niet afgesloten willen hebben, omdat ze anders teveel moeten omrijden. Wel houdt de gemeente de situatie nauwgezet in de gaten en mocht het percentage ongewenst verkeer teveel toenemen, dan volgen alsnog maatregelen. De gemeente heeft de voor- en tegenstanders bericht dat een knip mogelijk volgend jaar alsnog van toepassing wordt als onderdeel van het herinrichtingsplan dat de gemeente volgend jaar opstelt voor de Spoorstraat/Kleterstraat. De verwachting is dat de groep tegenstanders opnieuw van zich zal laten horen.

Uit het onderzoek doorgaand verkeer Coltoflaan dat is uitgevoerd tussen 8 en 21 december 2018 kan worden geconcludeerd dat op de gemiddelde werkdag op de Callenbachstraat, Coltoflaan en Stationsweg respectievelijk circa 8.000, 1.800 en 8.100 motorvoertuigen per etmaal worden afgewikkeld. Tevens blijkt uit het onderzoek dat op een gemiddelde werkdag 860 ritten doorgaande ritten worden gemaakt tussen de Callenbachstraat en de Stationsweg (vice versa). Circa 70% van deze bewegingen wordt gemaakt via de Coltoflaan. De resterende 30% volgt de route via de Hoefslag. Gelet op de huidige verkeersintensiteiten op de Coltoflaan, de verkeersbewegingen die de komende jaren nog kunnen gaan veranderen in en rondom Nijkerk (Oostkant) en er nog geen ervaring is met het camerasysteem in de Binnenstad, is het voorstel om nu nog geen keuze te maken voor een bepaalde maatregel. Mocht blijken uit de monitoring dat de intensiteiten boven de 2500 motorvoertuigen per etmaal uitkomen, zal er opnieuw een afweging worden gemaakt over de te nemen maatregelen voor de Coltoflaan.

 

Kees van den Heuvel