Kwaliteit van leven tot het einde

“Heeft u er wel eens over nagedacht, wat uw laatste wensen zijn als uw einde nadert?

En heeft u deze wensen gedeeld met uw dierbaren?

Dit zijn best indringende vragen, waar niemand dagelijks bij stil staat.”

Aan het woord is Alida van der Hout, algemeen coördinator van het hospice Nijkerk e.o.

De hospice organisatie wil haar kennis en expertise graag inzetten voor de inwoners van Nijkerk om  u te stimuleren over bovenstaande vragen na te denken. We zijn ervan overtuigd dat we hiermee een bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit van leven als het einde nadert.

We willen voorkomen dat mensen ongewild sterven in een ziekenhuis of in een hospice, omdat er onbekendheid is met de verschillende mogelijkheden om palliatieve zorg thuis te kunnen ontvangen.

Voor ieder mens is het leven eindig. Maar er zijn dingen waar u wel invloed op kunt hebben door erover na te denken en te praten met uw naasten of uw huisarts.

·         Wat is belangrijk voor u, wanneer uw gezondheid achteruit gaat?

·         Weten uw naasten wat u in die situatie wel en niet wilt?

·         Wat is er te kiezen in de laatste levensfase?

·         Wie mag voor u spreken als u dat zelf niet meer kunt?

·         Welke hulp kunt u krijgen als het nodig is?

Om goed in gesprek te kunnen gaan, heeft u goede informatie nodig. Hospice Nijkerk e.o. faciliteert een informatiebijeenkomst om hierover met u van gedachten wisselen:

woensdag 10 november van 19.00 uur tot 20.30 uur in het UVV,  Frieswijkstraat 97, Nijkerk

We raden u aan om samen met bijvoorbeeld uw partner, kind of een vriend(in) te komen. Twee horen meer dan één. In verband met de groepsgrootte en het naleven van 1,5 meter afstand is aanmelden noodzakelijk.

Aanmelden graag vóór 4 november, bij voorkeur via mail op:  bijeenkomsten@hospicenijkerk.nl

of telefonisch op 033 247 3100. Wilt u hierbij per persoon de naam, adres en woonplaats doorgeven.

Deze informatie avond is onderdeel van een onderzoek door Amsterdam UMC. Bij het begin van de bijeenkomst en na afloop vragen wij u een korte vragenlijst in te vullen. U bent niet verplicht om hieraan mee te werken.