Over mogelijke huisvesting van tijdelijke buitenlandse medewerkers van bedrijven in de gemeente Nijkerk zijn op dit moment verkennende gesprekken gaande tussen onder andere de werkgevers, de Woningstichting Nijkerk en de gemeente Nijkerk. Deze zogeheten migrantenwoningen, waar ook plaats is voor stagiaires en leerlingen van de Food Academy Nijkerk, worden gerealiseerd aan de Amersfoortseweg naast de 49 tiny houses en het Jaap van der Krol Zwembad in Nijkerk. Dit meldt een gemeentelijk woordvoerder van de gemeente na vragen van de Veense Courant. De verwachting is dat er in de loop van volgend jaar verdere stappen worden gezet. Het gaat om circa 200 tot 250 ‘hotelwoningen’ voor arbeidsmigranten die in Nijkerk werken. Nijkerk wil de bouw van alternatieve en flexibele woonvormen stimuleren, omdat de druk op de woningmarkt enorm is toegenomen en er vraag is naar meer flexibiliteit.┬áDeze woningen moeten ervoor zorgen dat Nijkerkse bedrijven die tijdelijk medewerkers nodig hebben ze ook kunnen huisvesten. Door het huidige tekort aan woonruimte voor deze doelgroep ontstaan, zowel in de woonwijken als in het buitengebied, soms situaties van huisvesting die volgens het college om ‘meerdere redenen niet wenselijk zijn’.