De betrokken organisaties waarmee de gemeente samenwerkt hebben op 25 september een brief ontvangen met specifieke vragen. Maar, iedereen is in de gelegenheid te reageren. Dat kan op het emailadres begroting2021@nijkerk.eu. Alle plannen kunt u lezen op de website van de gemeente Nijkerk in de vergaderkalender van de raad van 24 september 2020 en op deze pagina.

U kunt ook reageren richting de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft inloopspreekuur op 29 oktober, van 19.00 uur tot 20.00 uur in het stadhuis. Ook zijn er inspraakmogelijkheden bij de commissievergadering op 5 november (zie voor meer informatie de website van de gemeente). En u kunt natuurlijk altijd een raadslid persoonlijk benaderen.

De programmabegroting

In de programmabegroting 2021-2024 staat beschreven waar de gemeente de komende vier jaar haar geld aan uitgeeft. De komende jaren heeft de gemeente een stevige uitdaging om de begroting rond te krijgen. Op het gebied van jeugdzorg en ondersteuning krijgt de gemeente van het Rijk namelijk te weinig geld. De gemeente moet daarom op verschillende onderdelen ambities bijstellen of bezuinigen. Ook is het echt noodzakelijk om onze zorg en ondersteuning op een andere manier te organiseren. Specifiek voor het sociaal domein moeten we de komende jaren structureel € 2,6 miljoen euro minder gaan uitgeven.

Wilt u meer weten over de begroting en de bezuinigingsvoorstellen? In het onderstaande filmpje geeft wethouder Oosterwijk uitleg hierover.