Beste leden/inwoners van de gemeente Nijkerk,
Het afgelopen corona-jaar is voor ons allen een lastige periode geweest. De komende periode hopen we steeds meer vrijheden terug te krijgen. De sport- en cultuurverenigingen zijn hierin een heel belangrijk onderdeel.
Daarom willen we met deze boodschap een oproep doen aan alle inwoners van de gemeente Nijkerk: ‘Blijf je club trouw!’