Verbetering van zowel de bereikbaarheid als de aantrekkelijkheid van het centrum van Nijkerk was het doel van de visie Aantrekkelijk Nijkerk. Om dit te realiseren is gekozen voor een autoluwe binnenstad. Dit wordt gecombineerd met parkeren in zogenaamde bronpunten (ofwel  parkeerlocaties) aan de rand van de binnenstad. Uitbreiding van parkeergarage De Bonte Koe, die nu al de hoogste bezettingsgraad heeft, is een mooie en gewenste invulling van dit beleid.

Binnen het vastgestelde bestemmingsplan Binnenstad is het mogelijk om de parkeergarage De Bonte Koe uit te breiden met 52 parkeerplaatsen. Het college vraagt de gemeenteraad hiervoor geld beschikbaar te stellen. “De bereikbaarheid én de aantrekkelijkheid van de binnenstad van Nijkerk krijgt met deze uitbreiding een impuls. De looproute van deze parkeergarage naar de binnenstad wordt begeleid met groen. Hiermee wordt het nog aantrekkelijker voor bezoekers van de binnenstad om hier te parkeren”, geeft wethouder Wim Oosterwijk aan.  

 

In overleg met omwonenden is reeds een aantal keuzes gemaakt om de aanrijroute voor deze parkeergarage te verbeteren. Het gaat hierbij om de verbinding tussen de Vrijheidslaan en De Bonte Koe. Daar wordt nu voorgesteld om aan één kant een laad- en losplaats te realiseren en aan de kant van de Action meer fietsvoorzieningen te maken met een goed trottoir. Dit geeft een rustiger verkeersbeeld op de aanrijroute naar De Bonte Koe en wordt daarmee veiliger én biedt meer kwaliteit in de openbare ruimte op deze locatie.

De toegenomen parkeercapaciteit in De Bonte Koe maakt het mogelijk het beleid van autoluw maken van het centrum verder inhoud te geven. Daarvoor gaat de gemeente in gesprek met de bewoners in de buurt van De Bonte Koe.