Uit gemeentelijke berichtgeving over de gemeentelijke dienstverlening kan de indruk ontstaan dat de luchtventilatie van De Stuw in Hoevelaken niet op orde zou zijn. Dit is niet correct. Technisch onderzoek van Unica wijst uit dat de ventilatie ruim voldoende is en er wat dit betreft geen coronarisico’s zijn. Omdat de luchtventilatie in de Stuw op orde is, biedt dat de mogelijkheid dat er met inachtneming van de coronavoorschriften wel activiteiten mogelijk zijn.

Het gemeenteloket in de Stuw blijft gedurende de coronaperiode wel gesloten. Voor deze periode geldt dat voor alle inwoners van de gemeente de dienstverlening beperkt is. Voor een aantal zaken is alleen het gemeenteloket op het stadhuis aan de Kolkstraat in Nijkerk geopend.

Van 09.00 tot 12.30 uur kunnen inwoners, uitsluitend op afspraak, terecht voor de aangifte van geboortes en van overlijden en het aanvragen en afhalen van reisdocumenten en rijbewijzen.
·         Op donderdagavond kunnen inwoners die zelf in een vitaal beroep werkzaam zijn van 17.30- 18.30 uur terecht op afspraak.

Inwoners kunnen uitsluitend terecht voor spoedaanvragen. Dit betreft reisdocumenten en rijbewijzen die binnen 1 maand gaan verlopen, aangifte van geboorte/overlijden en een 1e vestiging vanuit het buitenland. De overige producten en diensten kunnen online of via de mail worden aangevraagd.
Rijbewijzen die (zijn) verlopen in de periode tussen 1 februari 2020 en 30 november 2020 blijven tijdelijk langer geldig. Bestuurders kunnen vanaf de verloopdatum nog 9 maanden doorrijden met het verlopen rijbewijs. Ze blijven verzekerd en krijgen hiervoor geen boete als ze staande worden gehouden.
Heeft u uw paspoort of ID kaart nodig om u te kunnen legitimeren in de zorg? Heeft u geen geldige ID meer, neem dan uw verlopen document mee. Op basis daarvan wordt uw aanvraag in behandeling genomen.
De balies van bouwen en wonen en maatschappelijke ontwikkeling zijn fysiek gesloten. Aanvragen kunnen online, via mail of per telefoon worden gedaan (maatwerk mogelijk als er bijvoorbeeld bouwdossiers nodig zijn)
Inwoners die met spoed een rijbewijs of reisdocument nodig hebben, maar niet in staat zijn naar het Stadhuis te komen kunnen de gemeente, team Burgerzaken, via telefoonnummer 14 033, bellen voor een praktische oplossing.