Als er ergens een verkeerssituatie wijzigt, is er iets meer voor nodig om weggebruikers daarvan op de hoogte te brengen. Logisch ook, het mag je natuurlijk niet ontgaan als je ineens iemand anders voorrang moet geven, terwijl je altijd gewend was het te krijgen. Toen ik vrijdagmiddag vanaf de Peter Dirksentunnel (Callenbachstraat) richting Venestraat wandelde viel dat me op. Een deel van het gelebordengeweld dat je dan op je pad treft, heeft te maken met de ernstige verkeershinder waar je op de Torenstraat/Vrijheidslaan mee te maken krijgt als je er niet voor kiest de omleidingsroute te volgen.

Nuttig en bovendien van tijdelijke aard. Maar een deel van de borden hangt er al wat langer en heeft bijvoorbeeld betrekking op de gewijzigde voorrangssituatie ter plekke. Veiligheid voorop natuurlijk, maar ik vind dat die schreeuwerige kleuren en het staal waaraan we die borden bevestigen het straatbeeld wel een beetje ontsieren. En niet alleen op die plek, datzelfde gevoel heeft me ook wel eens bekropen als ik over de Kleterstraat richting stad fietste of bij de Langestraat aankwam. Doe je zo je best de bebouwing en de klinkers in het wegdek zo te ontwerpen en in te richten dat het past in de historische binnenstad en dan heb je van die lelijke, opvallende kleuren nodig om mensen op het gewijzigde verkeersbeleid te wijzen. Gooi je hartje centrum op bepaalde tijden op slot voor gemotoriseerd verkeer om het winkelende publiek alle ruimte te geven, heb je al die borden nodig om alle verkeer wel te (blijven) wijzen op wat wel en niet mag en wanneer.

Mooi is anders. En hoewel de veiligheid van het verkeer altijd belangrijker moet zijn dan de fraaiheid van het straatbeeld, hoop ik met deze opmerkzaamheid toch ergens een meesterbrein in gang te zetten dat een oplossing ziet die iets minder schreeuwerig en fluorescerend is en toch voorziet in Veilig Verkeer Nijkerk.

Nelleke den Besten – De Stad Nijkerk