Per 1 januari 2023 dienen alle kantoren en bedrijfspanden te voldoen aan minimaal Energielabel C, anders moeten ze sluiten. De  gemeente Nijkerk heeft in kaart gebracht welke energielabels de kantoorpanden binnen de gemeente hebben. Hieruit blijkt dat ruim 55 % (dat waren op het moment van de meting in 2021 zo’n 113 kantoorpanden) nog niet Energielabel C heeft. Dat blijkt uit vragen van de Veense Courant.

De gemeente Nijkerk zelf heeft overigens wel alles op orde. Alle kantoorpanden van de gemeente voldoen aan de wettelijke verplichting. Ze hebben allemaal energielabel A, behalve het huidige gemeentehuis. Maar in 2023 gaat de organisatie verhuizen naar een nieuw pand (die uiteraard voldoet aan BENG-norm). Het oude (huidige) gemeentehuis wordt dan gesloopt en op die plek komen nieuwe woningen.

Gemeente Nijkerk is op dit moment met de Omgevingsdienst de Vallei (OddV) in gesprek om te bezien op welke wijze handhaving kan plaatsvinden. Als er bij een controle blijkt dat het kantoorpand niet voldoet aan de eisen, dan zal er eerst een waarschuwing uitgedeeld worden.