Vanwege genomen coronamaatregelen legt UVV haar activiteiten tot 15 november a.s. stil.  Gezien de huidige ernst van het coronavirus heeft het UVV bestuur besloten om de UVV-activiteiten in zowel Nijkerk als in Nijkerkerveen met directe ingang (donderdag 15 oktober) stil te leggen voor een periode van vier weken tot en met 15 november a.s. Bert de Graaf, voorzitter UVV Nijkerk zegt: “Reden voor dit besluit is dat de UVV veel vrijwilligers, deelnemers, docenten en medewerkers heeft die tot de risicogroep behoren. Het kunnen waarborgen van de veiligheid voor deze groep heeft dan  ook bij het genomen besluit voorop gestaan.” De activiteiten Telefooncirkel, Informatietelefoon en de UVV Vervoersservice worden wel voortgezet. Onder het voorbehoud van het krijgen van groen licht, wordt begin november gekeken of het mogelijk is om de activiteiten na 15 november a.s. weer op te starten.

Archieffoto UVV