Univé en De Voedselbank slaan de handen ineen om huishoudens die het financieel niet breed hebben te helpen iets lekkers op tafel te zetten in December. Tot en met het einde van het jaar zet de coöperatie haar winkels in onder meer Barneveld, Ede, Harderwijk, Nijkerk, Putten en Veenendaal in als lokaal inzamelpunt voor voedsel- en gelddonaties. Henne Bonestroo, bestuurder bij Univé Dichtbij rekent erop dat de kerstgedachte veel inwoners tot een donatie aanzet in de winkel. ‘Door om te kijken naar een ander zorgen we er samen voor dat er ook in minder bedeelde gezinnen een feestmaaltijd op tafel staat tijdens de feestdagen.’

Volgens het CBS leven in Nederland rond 1 miljoen mensen onder de armoedegrens. Waarvan in één op vier gevallen kinderen van 12 jaar of jonger. In 2020 verstrekten vrijwilligers van de Voedselbank Nederland gratis voedsel aan meer dan 160.000 mensen die het tijdelijk niet redden om zelf in hun levensonderhoud te voorzien. ‘Meer mensen dan je wellicht in Nederland zou verwachten hebben moeite om in hun primaire behoeften te voorzien. De onzekerheid die de aanhoudende coronacrisis meebrengt is daarbij geen steun in de rug en ook de stijgende energieprijzen zullen er niet toe bijdragen dat dit aantal krimpt’, legt Bonestroo uit.

Volgens de bestuurder zijn er duizenden gezinnen voor wie een rijkelijk gevulde tafel tijdens de feestdagen allerminst een zekerheid is. Hij legt uit dat Univé vanuit haar coöperatieve gedachte heeft besloten deze families te helpen om toch iets lekkers te kunnen serveren eind december. ‘Als regionaal betrokken coöperatie willen we lokaal van meerwaarde zijn voor onze leden hun leefomgeving. Het helpen voorzien in basisbehoeften door middel van samenwerking met lokale voedselbanken past naadloos in deze missie,’ aldus Bonestroo, die verder wijst op het ledenbelang dat in een ledenorganisatie voorop staat. ‘Van Leden Voor Leden is de basis van een coöperatie als de onze. Vanuit dat principe doen we dan ook een oproep aan iedereen die wat voor zijn of haar naasten wil betekenen, om het boodschappenlijstje de komende maand een iets langer te maken en in de aanloop naar de feestdagen voedsel of geld te komen doneren. En uiteraard doneren we zelf ook. Zo zorgen we voor elkaar.’

Volgens Gerard Scholten, voedselwerver bij De Voedselbank in Veenendaal, is de hoeveelheid landelijke voedselverwerving het afgelopen jaar met zo’n 30 procent afgenomen. ‘Dit is een reflectie van de succesvolle invoering van maatregelen die genomen zijn om voedselverspilling in de keten tegen te gaan,’ legt Scholten uit. ‘Op zich natuurlijk een positieve ontwikkeling, die echter wel grote gevolgen heeft voor de aanlevering van voedsel aan de voedselbanken.’

‘Wij zijn dan ook blij met met de inzet van Univé, dat ook buiten de provincie Gelderland met diverse winkels de lokale voedselbanken ondersteunt,’ vervolgt Scholten. ‘Met de centrale ligging van haar winkels in dorpskernen en stadscentra en de inzet van haar medewerkers bij de inzameling is de samenwerking met Univé van grote waarde. En nog meer voor onze klanten en hun gezinnen, die met een lekker maaltijd tijdens de feestdagen ook even hun zorgen opzij kunnen zetten.’