Hotel Ampt van Nijkerk wordt momenteel uitgebreid met dertig kamers. Een bestaande vleugel aan de zuidoostzijde wordt met ongeveer 30% verlengd. Deze is gelegen in de bocht richting evenementencentrum Hart van Holland. Bouwbedrijf Dijkham is druk bezig met de werkzaamheden. De Van den Tweel Beleggingsmaatschappij zegt te moeten uitbreiden vanwege een toenemende vraag naar overnachtingen, zowel van zakelijke als van particuliere klanten. De bezettingsgraad van het hotel neemt toe en om aan de vraag te kunnen blijven voldoen was uitbreiding noodzakelijk.

Omwonenden van de Ulst ervaren nauwelijks zichtschade, aangezien de groene gordel dat het hotel scheidt met de woonwijk in stand blijft. Deze woonhuizen liggen een kleine 90 meter verwijderd van de uitbreiding van het hotel.

 

Het realiseren van 30 kamers leidt wel tot het toevoegen van 45 extra parkeerplaatsen (met slagboom) rondom het hotel. Gekeken is hoe 45 extra parkeerplaatsen konden worden ingepast, zonder afbreuk te doen aan de groene, afschermende ruimte. De architect heeft een ontwerp gemaakt van de inrichting van het parkeerterrein met daarin de voorgeschreven 45 extra parkeerplaatsen. Deze inrichting is acceptabel omdat de groene opzet van de huidige parkeerplaatsen bij de toe te voegen parkeerplaatsen wordt voortgezet.

Kees van den Heuvel