Op donderdag 15 juli was het groot feest bij de Taalklas Nijkerk. Maar liefst elf van de negentien leerlingen hebben afscheid genomen van de Taalklas en zullen na de zomervakantie starten in het reguliere onderwijs. Deze kinderen hebben één tot twee jaar onderwijs gevolgd in de Taalklas. In die tijd hebben zij Nederlands leren begrijpen, spreken, lezen en schrijven. Natuurlijk hebben ze ook gerekend, geleerd over de wereld, met elkaar leren werken en spelen en hebben ze nog veel meer gedaan.

Toen deze kinderen in de Taalklas kwamen, spraken ze nog niet of nauwelijks Nederlands. Nu kan er een heel gesprek met ze gevoerd worden en zijn zij er klaar voor om zich verder te ontwikkelen in het reguliere onderwijs. Wat zijn wij trots op deze kanjers!
Donderdag heeft elk kind, na een praatje over hem/haar, een diploma of certificaten gekregen voor het Nederlands begrijpen en spreken en een rapport mee naar huis gekregen. Er is voor de kinderen gezongen, er werden foto’s vertoond van de Taalklasperiode en er was allerlei lekkers. En wat zijn we blij dat, in shifts en op afstand, ook de ouders van deze kinderen dit mee konden beleven!