Onder de naam Thema Talks is er op zaterdag 23 maart de vijfde en laatste  studiebijeenkomst in het Israëlcentrum, Henri Nouwenstraat 34 in Nijkerk. Entree is € 10,00 inclusief soep, koffie en thee.

Ds. Kees van Velzen

10.30 uur: Romeinen 11, geworteld en geënt.
Romeinen 11 is een bekend hoofdstuk, zeker als het om Israël gaat. Paulus schrijft er over wortelen en enten. Wat dat precies betekent, ontdekte ds. Kees van Velzen toen hij op bezoek was bij een bevriende teler.

Sara van Oordt-Jonckheere

13.00 uur: Do’s en don’ts in het Israël-debat.
Hoe ben je op feestjes, in je kerk en online een goede ambassadeur voor Israël, en maak je het toch al gepolariseerde Israëldebat niet alleen maar nóg erger? Leer tijdens deze Thema Talk wat je vooral niet moet zeggen, en belangrijker: wat je wel kunt doen.