De Stichting Buurtschap Slichtenhorst is vrijdag 19 november opgericht om de belangen te behartigen van de gelijknamige buurtschap. Aanleiding voor de oprichting is het ‘Koersdocument Omgevingsvisie Gemeente Nijkerk 2040’. De bewoners van het buurtschap vrezen voor verstedelijking van het gebied Slichtenhorst. ,,Wij willen het landschappelijk en cultuurhistorisch karakter van het gebied behouden en verstevigen”, aldus het stichtingsbestuur.

Voorzitter Bert van de Pol, secretaris Bianca Bouwman en penningmeester Aart Jan Vos vormen het stichtingsbestuur. Twee functies voor bestuursleden zijn nog vacant. Het gebied waar zij zich hard voor maken, Slichtenhorst, bestaat uit een buurtschap en een landgoed met boerderijen. Het landgoed is particulier eigendom. ,,Er zijn ruim 130 brievenbusadressen. Alle bewoners van het gebied zijn per brief op de hoogte gesteld van de stichting. Ruim vijftien bewoners gaan zich in werkgroepen bezighouden met allerlei zaken over het gebied Slichtenhorst”, vertelt Bouwman.

,,Onze eerste stap is om de buurtschap op de kaart te zetten. Nu de stichting officieel is, is deze een volwaardig gesprekspartner voor de gemeente Nijkerk en een platform voor de bewoners van Slichtenhorst. Er wordt samenwerking gezocht met organisaties die raakvlakken hebben met het gebied Slichtenhorst”, zegt Van de Pol. Als de coronamaatregelen het toelaten wordt er nog een oprichtingsbijeenkomst georganiseerd voor alle bewoners en belanghebbenden van de buurtschap. Voor de inwoners van de gemeente Nijkerk staat er een avond over de historie van Slichtenhorst op het programma.

Lees de rest van het artikel op Stadnijkerk.nl
Foto: Arjen Gerritsma