Momenteel worden vier woningen aan de Kardinaal Alfrinklaan geschikt gemaakt voor ‘kamerbewoning’. De vorige bewoners, jongeren van het begeleid wonen project van ’s Heerenloo, zijn recent verhuisd naar het Baken in het centrum van Nijkerk. De eerste groep nieuwe bewoners wordt gevormd door statushouders. Statushouders zijn vluchtelingen met een (tijdelijke) verblijfsvergunning. De gemeente Nijkerk heeft, net als alle andere gemeenten in Nederland, van de Rijksoverheid de opdracht om statushouders te huisvesten. In 2016 gaat het voor Nijkerk om 145 mensen, waarvan de laatsten in de komende weken hun woonplek in Nijkerk moeten kunnen betrekken.

Statushouders worden door Vluchtelingenwerk en Gemeente Nijkerk begeleid om zo snel mogelijk te integreren in de Nijkerkse samenleving. Wethouder van Veelen: “De Nijkerkse praktijk wordt door de provincie Gelderland als positief beoordeeld. Wij zien bij de achtereenvolgende huisvestingsprojecten voor statushouders, bijvoorbeeld in het Zusterhuis en de Beatrixstraat, dat de komst van de bewoners vrijwel geruisloos verloopt. Vanuit de samenleving is steeds actief ingespeeld op het bevorderen van de integratie. Particulieren, verenigingen en verschillende kerkgenootschappen zijn volop actief en staan ook nu weer klaar om de volgende groep op gang te helpen. Waardering voor deze grote inzet en betrokkenheid.”

Werkzaamheden

Om de periode van leegstand te beperken en de woningen zo snel mogelijk weer geschikt te maken voor bewoning, wordt er voortvarend gewerkt en geklust. Peter Toonen van WSN: ”De woningen zijn tien jaar bewoond door de vorige bewoners. Bij de oplevering aan nieuwe bewoners lopen we de woningen altijd na, en knappen we ze weer op indien nodig. Ook passen we ze aan de eisen van tegenwoordig aan, bijvoorbeeld met een dakkapel. De in het verleden weggehaalde tussenmuren worden weer teruggeplaatst. Hierdoor worden het vier zelfstandige woningen, geschikt voor elke doelgroep. De huidige werkzaamheden zijn niet anders dan we voor elke andere huurder zouden uitvoeren.”

(On-)zelfstandige bewoning / kamerbewoning

De vier woningen worden geschikt gemaakt voor twaalf statushouders (twee huizen voor in totaal zes mannen en twee huizen voor in totaal zes vrouwen). Deze huisvesting in de vorm van onzelfstandige, zgn. kamerbewoning zorgt ervoor dat de statushouders wel een zekere mate van privacy wordt geboden, maar dat tegelijk de wachttijd voor overige woningzoekenden in Nijkerk niet onnodig wordt vergroot.

Een deel van het ‘inrichtingsbudget’ dat alle statushouders in Nederland krijgen (in de vorm van een lening), wordt besteed aan bijvoorbeeld een gemeenschappelijk wasmachine. Deze blijft ter plekke voor nieuwkomers als de statushouders later – bijvoorbeeld na gezinshereniging – doorstromen naar een zelfstandige woonruimte.