In de maand november 2018 start de gemeente met de verbetering van de sportveldjes op de locaties ‘t Hazeveld, Kardinaal Alfrinklaan, School Holk, Aalscholverlaan, Wittenburg in Nijkerk en het Koppertjesland in Hoevelaken. Het opknappen bestaat uit het egaliseren en inzaaien van de terreinen en het plaatsen van afvalbakken en/of bankjes. Waarnodig worden de doeltjes (tijdelijk) weggehaald of verplaatst zodat het gras een goede kans krijgt om te groeien. De kosten voor het groot onderhoud komen ten laste van het IBOR-budget en de extra kosten voor de voorzieningen worden betaald uit het Dialoog-budget. 

Op 13 maart 2017 heeft Renger Walet als voorzitter van de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Gemeente Nijkerk het onderzoeksrapport “Sportveldjes in de gemeente Nijkerk” aangeboden aan de wethouders Nadya Aboyaakoub en Marly Klein. Aangezien dit onderzoek zeer goed paste binnen de doelstelling van het proces Samen aan Zet heeft de gemeenteraad de nodige gelden ten behoeve van de uitvoering beschikbaar gesteld. Inmiddels heeft de gemeente de voorbereiding afgerond en wordt gestart met het opknappen van de eerste zes locaties. In het jaar 2019 e.v. worden de overige sportveldjes in de gemeente Nijkerk aangepakt.

De jongeren zijn erg blij dat er nog in 2018 met de werkzaamheden van deze zes locaties wordt begonnen en zien uit naar de realisering ervan. Zij vinden het belangrijk dat de sportveldjes goed bespeelbaar zijn en dat ze veilig kunnen sporten. Als Stichting Jeugd- en Jongerenwerk vinden we het belangrijk dat de jongeren veel bewegen en sporten en dat ze daar voldoende mogelijkheden voor hebben. Het door de stichting opgestelde rapport is in zorgvuldige samenspraak met de jongeren tot stand gekomen, zodat de gemeente weet dat de aanpak aan de wensen van de doelgroep voldoet. Het is de bedoeling dat de sportveldjes na het opknappen regelmatig door de ambulante jongerenwerkers worden bezocht. 

Dit project stopt niet met het éénmalig opknappen van de sportveldjes en daarom blijft de gemeente via het jeugd en jongerenwerk in contact met de jongeren, zodat ze in de toekomst snel kunnen optreden als een speelveld niet meer aan de voorwaarden voldoet. Om dit te waarborgen hebben de gemeente en de Stichting Jeugd en Jongerenwerk afgesproken om minimaal twee keer per jaar te kijken naar de status van de velden en de input vanuit de jeugd en de jongeren daarbij te betrekken. 

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met: Renger Walet tel. nr.  06-27741996 of  info@jongerenwerknijkerk.nl.