De straatnamencommissie heeft de straatnamen vastgesteld voor de nieuwste Nijkerkse woonwijk Het Spaanse Leger. Er is gekozen voor verdedigingstermen, daarbij doelend op Het Spaanse Leger en er staat bovendien nog een Duitse bunker. De namen zijn Bastion, Burcht, Vesting, Ravelijn, Hoornwerk, Kroonwerk, Lunetten, Bolwerk, Kazemat, Schans, Fort en Bruggenhoofd. Kees van den Heuvel