Met de klanken van Paul Elstak ‘Love u more’ is zaterdagavond 5 januari het smeltfeest van het succesvolle evenement Nijkerk on Ice tot zijn einde gekomen. Nijkerk on Ice beleefde daarmee een spetterend slotstuk en kan terugkijken op wederom een geslaagd feest. 

 

In de evaluatie zal blijken of ook volgend jaar een schaatsfeest op het Plein wordt gehouden. Een belangrijk euvel bleek het werven van vrijwilligers. Telde het evenement vorig jaar nog tachtig vrijwilligers, dat waren er deze editie slechts veertig. Daardoor was het behoorlijk schipperen om de boel draaiende te houden. De precieze bezoekersaantallen worden later bekend.

Tekst Kees van den Heuvel
Foto’s Aalt Guliker