Onlangs kwam het panel hondenbeleid bij elkaar om accenten te leggen voor het nieuwe hondenuitlaatbeleid. Het panel adviseert de gemeente om in te zetten op een eenvoudig en duidelijk hondenbeleid. De gemeente omarmt dit advies en werkt op dit moment op dit moment aan het voorstel voor het college. De precieze invulling van het nieuwe hondenbeleid volgt na de besluitvorming door het college en de gemeenteraad.
De eerste bijeenkomst vond plaats op 10 maart. Daarna heeft het panel hondenbeleid tussen 12 en 18 maart kunnen reageren op een aantal stellingen of vragen. Op basis hiervan, en de uitkomsten uit de participatie die in het kader van de visie beheer openbare ruimte is georganiseerd heeft de gemeente een concept beleidsplan opgesteld.
Wethouder Nadya Aboyaakoub-akkouh geeft aan: “Overlast van hondenpoep is de grootste irritatie van onze inwoners. We zoeken samen met onze inwoners naar oplossingen voor het probleem hondenpoep. We hopen met het nieuwe beleid een bijdrage te leveren aan deze oplossingen”.
Het panel bestaat uit ongeveer 20 betrokken hondenbezitters of niet-hondenbezitters. Regelmatig vragen inwoners hoe dit panel tot stand is gekomen. De gemeente heeft een aantal inwoners / deskundigen gevraagd om deel te nemen in dit panel. Hiervoor zijn mensen benaderd die:
• Bij de voorbereiding van de visie beheer openbare ruimte (voorjaar 2020) hebben aangegeven dat de gemeente hen nogmaals mag benaderen voor andere beleidsonderwerpen.
• Deskundig zijn op het gebied van honden en dieren, zoals dierenambulance, honden uitlaatservices en hondensportvereniging.
• Betrokkenen bij de pilots in Doornsteeg en Hoevelaken.
De gemeente vindt het prettig om regelmatig in gesprek te gaan over dit onderwerp. De komende jaren zal de gemeente het hondenpanel vragen om advies, en denken we op dit moment over de toekomstige invulling van het panel.
Hoe nu verder?
De besluitvorming over het nieuwe beleid staat op de rol voor deze zomer en het najaar. Eerst bespreekt het college het nieuwe beleid en zij doen een voorstel aan de gemeenteraad. Als de raad het voorstel bespreekt is er ook gelegenheid voor inwoners om in te spreken. Dit zal naar verwachting dit najaar zijn. De agenda’s van de raad kunt u volgen via de pagina van de gemeenteraad in deze krant of via www.nijkerk.eu/gemeenteraad. Daar vindt u ook meer informatie over de mogelijkheden om in te spreken.
Als de besluitvorming rond is, start een campagne om hondenbezitter en niet-hondenbezitters te informeren over het nieuwe beleid.
Heeft u vragen?
Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze informatie? Dan kunt u contact opnemen met Karen Willemsen. Dit kunt u doen door te bellen naar 14 033 (het algemene telefoonnummer van de gemeente Nijkerk) of door een mail te sturen naar k.willemsen@nijkerk.eu.