Vorige week is het COVID Capaciteit Center (afgekort CCC) van start gegaan. Het CCC is een regionaal initiatief waarbij vier zorgpartijen (Amaris, HilverZorg, Inovum en Lyvore) in de regio Gooi en Vechtstreek samenwerken om het grillige verloop van de COVID-19-besmettingen het hoofd te bieden.

Al voor de COVID19-pandemie was het vinden van voldoende kwalitatief zorgpersoneel een uitdaging. Nu de tweede golf van de pandemie een feit is, is het voor zorgpartijen alle hens aan dek als het gaat om het vinden van voldoende en ervaren personeel. Omdat er is sprake van een golvende beweging qua besmettingen bij cliënten en personeel, naast het gegeven dat vast personeel ook ziek wordt of overbelast raakt, vraagt dit om een veel flexibelere manier van inzet van zorgpersoneel. De vier ouderenzorgorganisaties in de regio Gooi en Vechtstreek hebben nu de handen ineengeslagen om gezamenlijk een regionale flexpool in te richten; het COVID Capaciteit Center.

Wat is het COVID Capaciteit Center?
Alle zorgorganisaties worden getroffen door uitbraken, het is alleen van tevoren niet bekend wanneer, waar en van welke omvang. Dat beeld is erg grillig. Met het CCC wordt een werkwijze ingericht om door slimmer samen te werken ieders continuïteit van personele inzet beter te garanderen. Het centrum heeft overzicht over de deelnemende organisaties en kan daardoor de ‘flexende’ medewerkers een forsere omvang van uren aanbieden zonder dat zij de flexibiliteit verliezen. De zorgprofessionals geven middels de personeelsplanningsapp InPlanning van Intus aan welke diensten ze kunnen werken. Doordat er beter vooruitgekeken wordt naar aantallen COVID-units en -teams, maar ook de hoeveelheid bezette bedden en verwachte benodigde inzet kan het CCC de benodigde personele inzet over de deelnemende organisaties inplannen. Op die manier wordt de bezetting geborgd en kan de kwalitatieve zorg worden gecontinueerd.

Hoe heeft het COVID Capaciteit Center snel kunnen starten?
Naast de samenwerking met Intus voor de planoplossing is er een samenwerking met detacheringsbureau Maandag aangegaan voor de werving van de zorgprofessionals. Door de flexibiliteit die het CCC kan bieden in combinatie met de kennis, ervaring en inzet van Maandag heeft het CCC in vier weken tijd al meer dan 100 zorgprofessionals aan zich kunnen binden. Om nog verder te kunnen groeien, zijn er inmiddels diverse andere partijen aangesloten om – gecoördineerd door Maandag – de werving voort te zetten. Het is indrukwekkend te zien wat allemaal mogelijk is doordat diverse partijen met veel enthousiasme de samenwerking opzoeken en zich volledig inzetten om deze COVID19-zorg mogelijk te maken.