Arme Christianne. Breng je het slechte nieuws met zoveel omhaal van woorden om te benadrukken dat je echt beseft dat veel van ons voedsel bij onze boeren vandaan komt en dan staan ze toch boos bij je op de stoep. Niet oké. Wie zijn gelijk probeert te halen door een minister thuis te intimideren met gevaarlijke tractoren zet zichzelf buitenspel. 

In het Jeugdjournaal hoor ik twee boerendochters voor het oplossen van de stikstofcrisis naar de luchtvaart wijzen. Geen idee of ze dat zelf hebben bedacht of dat ze het grote mensen hebben horen zeggen, maar zo ken ik er nog wel een paar. Als we met z’n allen lekker blijven jij-bakken komen we hier nooit uit. Iedereen weet dat koeien heus niet alleen maar stikstof schijten. Ze voorzien ons, om te beginnen, ook van onze witte motor. Maar als we met z’n allen teveel vragen van de natuur en de planeet waarop we leven, dan moeten we daar ook met z’n allen iets aan doen. Heeft je sector een groot aandeel in het probleem? Lever dan ook een grote bijdrage aan de oplossing.

Ik kan er best inkomen dat je je machteloos voelt als je lot in politieke handen ligt, zeker als de gewenste duidelijkheid over wat er nu concreet verwacht wordt uitblijft omdat de provincie er nog een ei over moet leggen. Maar je kunt ze niet kwalijk nemen dat ze dit zorgvuldig willen doen. Een belangrijke oorzaak van alle bureaucratie is volgens mij dat we te graag afwachten tot een ander voor ons bedenkt wat we moeten doen. Om daar vervolgens laaiend over te worden. Dat kan ook anders.

Ongetwijfeld stel ik het veel te simplistisch voor, maar we weten allemaal dat er linksom of rechtsom iets moet gebeuren in de landbouwsector. Als boer heb je geen directe invloed op de keuzes die een ministerie maakt, maar je kunt wel naar ons aller horizon (minder stikstof) kijken en je afvragen wat jouw bijdrage kan zijn. Constructief nadenken over hoe jij je bedrijf zo kunt vormgeven dat het toekomst heeft met minder impact op natuur en klimaat. Ik denk dat de markt barst van kansen voor wie ze wil zien. Uiteraard vraagt dat ook wat van consumenten.

Als boeren straks minder mogen boeren en dus minder produceren van wat we graag nuttigen moeten we dezelfde producten niet ergens anders vandaan gaan halen, maar vooral anders leren consumeren. De verrassende alternatieven vinden die er zijn. Net zoals wijzen naar de luchtvaart ook iets betekent voor je eigen vluchtgedrag. Die gezamenlijke horizon komt dichterbij als we naar onszelf kijken, regie pakken en die trekker vooral lekker op onze eigen dam laten staan.

Nelleke den Besten – De Stad Nijkerk