Op het Heemskerkplantsoen in Nijkerk is de container voor Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT) niet geleegd, omdat de container te zwaar zou zijn. Alles boven de tachtig kilo wordt niet geleegd, zo luidt de regel. Echter, alle achttien woningen aan het Heemskerkplantsoen moeten het met één container doen, die slechts eenmaal per drie weken wordt geleegd. Daardoor is volgens de bewoners niet te voorkomen dat de bak te zwaar wordt.

Maandag 30 september had de bak geleegd moeten zijn, maar dinsdag 1 oktober stond de container er nog, helemaal vol. Er was een rode kaart bijgevoegd waarop stond dat de container niet geleegd is omdat de container meer dan 80 kilo woog. Wanneer de bewoners contact opnemen met afvalophaler Remondis krijgen zij te horen dat ze hem niet komen legen omdat de vuilniswagen de bak niet kan optillen. De bewoners kregen de instructie dat zij zelf met de container naar de Milieustraat moesten gaan om hem daar te laten legen.

Er is contact opgenomen met de gemeente en die zei dat dit de regels zijn. De gemeente heeft aangeboden dat er een tweede bak kan komen, maar dan moesten de bewoners het zelf het in de gaten houden dat de bak niet te zwaar wordt en dat er geen spullen in worden gegooid die er niet in mogen. Ook wijst de gemeente erop dat de groene container onder de verantwoordelijkheid valt van Woningstichting Nijkerk. De bewoners hebben derhalve ook contact gehad met de WSN maar die verwijst weer door naar de gemeente. Uiteindelijk is 3 oktober de bak door wijkbeheer alsnog opgehaald, maar de wens om op het Heemskerkplantsoen het GFT meer te scheiden van het overige afval lijkt verderweg dan ooit. Een ondergrondse GFT container zou te duur zijn volgens de gemeente: circa €10.000,00.

Kees van den Heuvel