De Nijkerkse politieke partij PRO21 gaat onderzoeken hoe bewoners in de gemeente Nijkerk denken over vuurwerk en vuurwerkzones. Via de webpagina inwoneraanhetwoord.nl wordt aan de inwoners van de gemeente Nijkerk gevraagd naar de behoefte van vuurwerkzones of er behoefte bestaat aan het organiseren van één vuurwerkfeest per woonkern (Hoevelaken, Nijkerkerveen, Nijkerk) is. Ook wordt de bewoners voorgelegd hoe men de jaarwisseling veiliger, aangenamer en milieuvriendelijk wil maken. Het kabinet overweegt het  afsteken van consumentenvuurwerk aan banden te leggen en wil het liefst in februari met een plan komen.

Kees van den Heuvel

Foto Aalt Guliker