De gemeente Nijkerk en de ontwikkelaars van het toekomstig woongebied Het Spaanse Leger in Nijkerk hebben in principe overeenstemming bereikt met de eigenaren van Kraay Nijkerk en Country Mill Horse Support over verhuizing van hun bedrijf  op de Jan Plassensteeg naar een nader te bepalen en onder voorwaarden van de gemeente in te richten en te bebouwen nieuwbouwkavel op bedrijventerrein De Flier in Nijkerk. Er mag verder een nieuwbouwwoning van de familie Kraay wordt opgericht op een kavel van de familie aan de Slichtenhorsterweg in Nijkerk. De achtergelaten bedrijfsgrond van Kraay en Country Mill worden herontwikkeld tot een woonerf als onderdeel van het woningbouwplan voor het Spaanse Leger.

Mocht onverhoopt blijken dat de plannen toch niet haalbaar zijn om ruimtelijke, juridische of financiële redenen, dan krijgt het bedrijf op de Jan Plassensteeg een verbeterde ontsluiting  in samenhang met de ontwikkeling van het Spaanse Leger. De bedrijfsactiviteiten van Kraay Nijkerk en Country Mill Horse Support worden daarna ingepast bij de ontwikkeling van het gebied het Spaanse Leger.

Kees van den Heuvel